Stichting Mizaan

Stichting Mizaan ontvangt, begeleidt en helpt Zaanse jongeren met als doel het participeren in de Zaanse samenleving.  De participatie van Zaanse jongeren op het gebied van vrijwilligerswerk, onderwijs, beleid en bestuur laat nog altijd te wensen over. De interesse bij de jongeren hiervoor is minimaal. Stichting Mizaan probeert deze thema’s aantrekkelijk en attractief te maken voor jongeren, zodat de maatschappelijke participatie van Zaanse jongeren in de samenleving bevorderd wordt.

De beste mens is diegene die nuttig is voor de ander

Hadith

Activiteiten

book, rack, shelf-2943383.jpg

CITO Training

Cito toets is een belangrijk onderdeel van de basisschool. Wij kunnen het beschouwen als de laatste toets om naar de middelbare school te gaan. Cito toets is een middel om het niveau van een leerling te bepalen. Hiervoor moet de leerling uiteraard veel oefenen.

board, chalk, business-3695073.jpg

Huiswerkbegeleiding

Aan voortgezet onderwijs leerlingen bieden wij huiswerkbegeleiding. Er wordt ondersteuning geboden op de gebieden economie, biologie, natuurkunde enzovoort.

chalkboard, blackboard, learning-152414.jpg

Weekendschool

Weekendschool Mizaan is ontstaan uit een initiatief van Stichting Mizaan. De Weekendschool vormt een aanvulling op het onderwijs in de bovenbouw van de basisschool. Een belangrijke doelstelling van de Weekendschool is leerlingen uit te rusten met de capaciteiten om een succesvolle overstap te maken naar het voortgezet onderwijs.